Ticari hayatına 2002 yılında başlayan yapının tamamlayıcısı olan
UNİTED COMPANY LİMİTED güncel olarak faaliyetlerine Kurumsal Süreç Yönetimi ,Kurumsal Risk Yönetimi ve Analizi , Kamu ve özel sektörün Mevcut şartları göz önünde bulundurularak Kurumsal Entegrasyon sağlamaları için risk haritası, stratejik planlama hizmetleri ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu ve özel sektörün uzun ve orta vadeli ihtiyaçlarını belirleyerek Dijital dünyaya entegrasyonu için ulusal ve uluslararası örnekleri ile mukayesesini yaparken , gerek başlangıç seviyesinde entegrasyon , gerekse mevcut durumlarının ekspertiz edilmesi hizmetleri , durum tespiti ile birlikte belirlenen hedefle ilgili planlama ,projelendirme aşamalarının tamamlanması hizmetleri ile bir çok kuruluşun gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır.